Karwia rok 1937 - 28 lipca, letnicy warszawscy - Fiat 508, mostek w Ostrowie

Karwia rok 1937 - 28 lipca, letnicy warszawscy - Fiat 508, mostek w Ostrowie