Karwia 1934 - główna ulica (obecnie Wojska Polskiego)

Karwia 1934 - główna ulica (obecnie Wojska Polskiego)