Karwia rok 1931 - główna ulica (obecnie Wojska Polskiego)

Karwia rok 1931 - główna ulica (obecnie Wojska Polskiego)