Karwia rok 1929 - poczta i wędzarnia ryb Pawła Albrechta

Karwia rok 1929 - poczta i wędzarnia ryb Pawła Albrechta