Karwia rok 1923 - umocnienia brzegu

Karwia rok 1923 - umocnienia brzegu