okolice Karwi na mapie z 1751 roku - Łeba, Żarnowiec, Rozewie


mapa z roku 1751

Wyraźnie widoczna jest linia graniczna między Prusami a Królestwem Polskim. 14 lat po stworzeniu tej mapy,  19 listopada 1765 – otwarto Teatr Narodowy w Warszawie.

Źródło: Kolekcja Map Historycznych Davida Rumsey'a - znakomity zbiór starych map - Polecamy!