okolice Karwi na mapie z 1680 roku - Rozewie, Hel i Żarnowiec


mapa z roku 1680

Ta mapa Kaszub pokazuje najbardziej znane w owych czasch miejsce - Opactwo w Żarnowcu.

Po kasacie zgromadzenia cysterek w Żarnowcu, klasztor w 1590 r. został przejęty przez benedyktynki (z nadania biskupa kujawskiego Hieronima Rozdrażewskiego) z Chełmna. W 1617 r. powstało opactwo benedyktynek, które prowadziło ożywioną działalność gospodarczą, zajmowało się szkolnictwem, było prężnym ośrodkiem polskości. Klasztor w Żarnowcu był jednym z głównych ośrodków hafciarstwa kaszubskiego. Od 1772 r. Żarnowiec znajdował się w zaborze pruskim. W 1834 r. nastąpiła kasacja opactwa. W latach 1919-1939 Żarnowiec był osadą przygraniczną, znajdującą się po stronie polskiej (granica pomiędzy państwem polskim a państwem niemieckim biegła ok. 200 m na zachód od obecnego koryta rzeki Piaśnicy). Po wojnie, w 1946 r. do klasztoru powróciły benedyktynki – repatriantki z Wilna.

To również mapa z archiwów pruskich stąd też opisy w języku niemieckim.

Warto wiedzieć, że 2 lutego 1676 – koronowano Jana III Sobieskiego - cztery lata później powstała ta mapa.

Źródło: Kolekcja Map Historycznych Davida Rumsey'a - znakomity zbiór starych map - Polecamy!